engelskaflaggan

Om oss

Per och Tina har under nästan 30 år arbetat med denna form av upplevelser. De har sett hur dessa skänker minne till vårt ursprung, vår samhörighet och glädje. Från denna punkt är det sen lättare att förändra och förena.

De har arrangerat glödvandringar, flest och mest kontinuerligt i hela världen, både i Sverige och utomlands. Tusentals människor har under deras ledning nått nya insikter i mötet med glöden.

Per Hill och Tina Dahl

Per Hill och Tina Dahl

Är båda utbildade vid Firewalk Institute of Research and Education i Twain Hart, Kalifornien. Per och Tina lever båda i Skåne. Sina rötter har de, förutom i den skånska myllan, funnit i de indianska traditionerna. Kunskaper och insikter om ursprunget förmedlar de med en fast förankring i det moderna, västerländska samhället.

Per Hill har ett förflutet som merchandiser inom Hennes & Mauritz AB, och är idag affärsutvecklare och kvalitetschef inom en behandlingskoncern. Per är elev inom Deer Tribe Metis Medicine Society, en skola för nordamerikansk schamanism. Han är engagerad i projekt gällande hjälp till människor med missbruk i Nepal.

Tina Dahl arbetar inom hälso- och sjukvård och har under många år arbetat med ledarskap på olika nivåer. Numera arbetar Tina som frilansande sjuksköterska i Sverige och Norge. Hon är mycket engagerad i humanitärt arbete och arbetar för olika organisationer både i Sverige och utomlands.

Jonathan Dahl-Hill

Jonathan Dahl-Hill

Jonathan Dahl-Hill, Lev 1, Cert Apprentice, G&M Institute of firewalk, Sweden.

Jonathan kombinerar resande och studier. När han är i Sverige leder han glödvandringar tillsammans med sin handledare då han ännu inte är färdigutbildad. Glödvandringen ligger Jonathan varmt om hjärtat och han leder med trygg och säker hand.

Per Lundahl

Per Lundahl

Per Lundahl är certifierad glödvandringsinstruktör enligt Fire walk Institute of Reserch and Education USA, Per har tidigare varit aktiv som sjuksköterska.

Numera arbetar Per som fristående konsult inom områdena friskvård och hälsa.

Jesper Nordström

Jesper Nordström

Jesper har utvecklat området kring glödvandringen som en del av högtider tillsammans med Per H.

Jesper Nordström arbetar som sjuksköterska inom området barn och ögon.