engelskaflaggan

Glödvandring för företag

I tider för kick off, för nya satsningar och målfokus ger glödvandringen den extra dimension som krävs för att samla krafterna, ta beslut och gemensamt lyckas.

Glödvandringen läggs till som förstärkning för fokus på de gemensamma målen.

Att gå mot nya mål innebär förändring och förändringsvillighet för både arbetsgruppen och medarbetaren, mod att våga lämna gammalt och söka nytt. Det innovativa ligger i att lämna det trygga och våga tänka nytt, arbetsgruppens kapacitet för detta är den samlade förmågan utifrån varje enskild person i guppen. Drivningen och arbete utifrån lust håller längre.

Vi känner igen det som, “att agera på magkänslan”, “våga följa sin intuition” eller som den indianska traditionen kallar det ” att följa hjärtats väg”.

Glödvandringen ger en stark och positiv upplevelse för gruppen att samlas kring.

Lyssna… fatta beslut… agera

Glödvandringen lär människor att lita till och agera utifrån sin intuition och känsla, och ger människor en direkt upplevelse av sin egen styrka och kapacitet. Var och en ställs inför att ta fullt ansvar för sig själva i en pressad situation.

Tradition

I glödvandring arbetar vi nära och tillsammans med naturen. Denna typ av glödvandring, sprungen ur den indianska traditionen, är ett magiskt vackert äventyr med myterna, sångerna och trummorna. ” En kväll vi aldrig glömmer”, är nog den den vanligaste kommentaren vi fått från deltagarna genom åren, och många säger det just utifrån upplevelsen av berättelserna, trummorna och stämningen. En upplevelse fylld med glädje, samarbete och spänning.

Glödvandringen kan vara del av er konferens, formad efter det ämne ni arbetar med. Den kan även vara en helt fristående upplevelse som företagsevent. Vi samarbetar med det konferenscenter ni valt, och anordnar glödvandringen där ni befinner er. Genom åren har vi gjort företagsevent i Skåne, Bleking, Småland, Halland och Stockholm. Vi tar hand om alla praktiska kringarrangemang.

En glödvandring tar ungefär tre timmar och är som allra vackrast när det är mörkt. Med inriktning på områden som ledarskap och grupputveckling, för vi fram helt nya metoder. Metoder, vars yttersta syfte är att gå bortom våra invanda gränser, se nya möjligheter och öppna sinnena för förändring. Metoderna är hämtade ur naturfolkens kunskap, och då främst de nordamerikanska indianerna.

Naturfolkens traditioner bjuder en rad olika metoder med syftet att söka och stärka visionen. Stensvett, trumresor och visionquest är verktyg som vi använder oss av för att uppnå detta. Dessa upplevelser formas utifrån varje grupps speciella behov. Vid intresse arrangerar vi det mest passande för er – i samråd med er.