engelskaflaggan

Glödvandring

Glödvandringen är idag ett kraftfullt inslag i personalutvecklingsplanen hos många företag. Glödvandringen ger en stark och positiv upplevelse för gruppen att samlas kring.

Lyssna… fatta beslut… agera

Glödvandringen lär människor att lita till och agera utifrån sin intuition och känsla, och ger människor en direkt upplevelse av sin egen styrka och kapacitet. Var och en ställs inför att ta fullt ansvar för sig själva i en pressad situation.

Tradition

I glödvandring arbetar vi nära och tillsammans med naturen. Denna typ av glödvandring, sprungen ur den indianska traditionen, är ett magiskt vackert äventyr med myterna, sångerna och trummorna. En upplevelse fylld med glädje, samarbete och spänning.

Glödvandringen kan vara del av er konferens, formad efter det ämne ni arbetar med. Den kan även vara en helt fristående upplevelse. Vi samarbetar med det konferenscenter ni valt, och anordnar glödvandringen där ni befinner er. Vi tar hand om alla praktiska kringarrangemang.

En glödvandring tar ungefär tre timmar och är som allra vackrast när det är mörkt. Med inriktning på områden som ledarskap och grupputveckling, för vi fram helt nya metoder. Metoder, vars yttersta syfte är att gå bortom våra invanda gränser, se nya möjligheter och öppna sinnena för förändring. Metoderna är hämtade ur naturfolkens kunskap, och då främst de nordamerikanska indianerna.

Naturfolkens traditioner bjuder en rad olika metoder med syftet att söka och stärka visionen. Stensvett, trumresor och visionquest är verktyg som vi använder oss av för att uppnå detta. Dessa upplevelser formas utifrån varje grupps speciella behov. Vid intresse arrangerar vi det mest passande för er – i samråd med er.